Provrapporter för So-ämnena 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 och 2013

Nu finns här de nya provrapporterna för proven åk 9 2023.

Med underlag från framförallt de obligatoriskt inrapporterade elevsvaren, enkätsvaren och men även SCB´s statistik  som underlag så gör de olika ämnesgrupperna vid de olika universiteten en mer omfattande rapportering av proven, en så kallad provrapport. Dessa finns nu för proven 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 och 2013. (2015 gjordes inga rapporter, och 2020 och 2021 gjordes inga nationella prov pga covid.)

 Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2023:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2022:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2019:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2018:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2017:

 

 

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2016:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för proven våren 2014:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för proven våren 2013:

Utöver provrapporterna finns också mycket information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

(Eftersom gruppen/proven upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd)

 

Historia åk 9 – Malmö Universitet

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet