Provrapporter 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 och 2013

Nyinlagt: Nu finns provrapporterna för proven åk 9 2019 här!

Med underlag från framförallt de obligatoriskt inrapporterade elevsvaren, enkätsvaren och men även SCB´s statistik  som underlag så har de olika ämnesgrupperna gjort en mer omfattande rapportering av proven, en så kallad provrapport, för proven 2019 (ny), 2018, 2017, 2016, 2014 och 2013. (2015 gjordes inga rapporter)

(En mindre ändring har gjorts i Samhällskunskap som gällde enkät-delen, version 2 lades in 9 dec -19)

 Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2019:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2018:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2017:

 

 

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap årskurs 9 för proven våren 2016:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för proven våren 2014:

Provrapporter för nationella prov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för proven våren 2013:

Utöver provrapporterna finns också mycket information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

(Eftersom gruppen/proven upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd)

 

Historia åk 9 – Malmö Universitet

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet