Hela prov och exempeluppgifter från tidigare prov inom So-ämnen, åk 9

Ladda ned härifrån ,men de senare proven ligger under länkarna till respektive provkontruktörers hemsidor.
Filerna nedan är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Våren-22: Fler tidigare hela prov från de olika So-ämnena finns nu inlagda, se nedan.

Sekretess

Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Provet 2014 är sekretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att publiceras här. 

Alla tidigare nationella prov är underkastade sekretesslagstiftning. Sekretessen är för att tillförsäkra likvärdighet mellan landets elever. Under provtiden är den självklar, men vissa uppgifter återvänds bland annat för att åstadkomma långsiktig stabilitet mellan åren, andra uppgifter återvänds för att se utveckling mellan år osv. Det är således av yttersta vikt att alla deltagande lärare, elever och övrig personal som kommer i kontakt med proven visar respekt för sekretessen. Inte minst genom sociala medier så kan annars information spridas på ett sätt som motverkar elevernas lika möjligheter vid de olika provtillfällena.

Äldre frisläppta hela prov och exempeluppgifter:

Geografi åk 9

Frisläppta prov och bedömningsstöd, bl.a 2015 års prov, länk:

NpGe_allmän_länk

Inlagt mars -20 på gruppen för geografis hemsida finns hela provet 2014. Se länk

NpGe 2014 länk

Tidigare exempeluppgifter:

Historia åk 9

Här länk till flera frisläppta prov inom historia, bl.a. 2015 års prov:

Historia, tidigare prov

Här finns några uppgifter till ett tidigare prov inom temaområdet ”Kulturmöten” innehåller 6 olika uppgifter. Observera att det sist i uppgiftshäftet finns material till uppgift 1 och 6.

 

 

Religionskunskap åk 9

Här länk till flera frisläppta prov inom religionskunskap, bl.a. 2015 års prov:

Tidigare prov och exempeluppgifter religionskunskap

Samhällskunskap åk 9, exempeluppgifter från 2014

Här länk till flera frisläppta prov inom samhällskunskap, bl.a. 2015 års prov:

Hela ämnesprovet samhällskunskap 2015

Hela ämnesprovet Samhällskunskap 2014

Här finns också sedan tidigare en exempeluppgift:

Utöver dessa uppgifter finns också information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

(Eftersom gruppen/proven upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd)

 

Historia åk 9 – Malmö Universitet

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet