Allmänt om proven

De nationella proven och bedömningsstöden inom Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap för åk 6 och åk 9

(From våren 2016 har proven i åk 6 övergått till ett bedömningsstöd, se mer flik bedömningsstöd åk 6)

Skolverket har givit Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet i uppdrag att konstruera ämnesproven och/eller bedömningsstöden. Skolverket är ytterst ansvarig för dessa.

Detta är provkonstruktörernas gemensamma webbplats med information om de nationella proven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Proven utvecklas av Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet.

För innehållet på dessa sidor svarar universiteten/högskolorna i samverkan.

Proven ges eller har getts i grundskolan årskurs 6 och 9, sameskolan årskurs 6, samt specialskolan årskurs 7 och 10.

Ämnesproven genomfördes första gången våren 2013. De är obligatoriska att genomföra och provresultaten rapporterats in till SCB och till de lärosäten som konstruerar proven.

År 2013 genomfördes en utprövningsomgång vilket innebar att proven inte behövde utgöra ett betygsstödjande underlag. Proven publicerades senare samma år på denna portal, Skolverkets hemsida och lärosätenas egna hemsidor.

Från och med våren 2014 skall provresultaten däremot vara en del av betygsunderlaget, och proven omfattas nu av sekretess. För proven 2014 finns dock vissa exempeluppgifter publicerade (se fliken ”ladda ner”).

Under hela konstruktionsprocessen har de ansvariga universiteten/högskolorna samarbetat med många verksamma lärare inom So-ämnena på mellan- och högstadiet. Vi vill gärna fortlöpande komma i kontakt med skolor som är villiga att ställa upp och pröva material. Gå in på länken till respektive ämne för att få reda på vem du kan kontakta om du och din skola vill delta i detta intressanta utvecklingsarbete!

En viss detaljinformation om proven finns under fliken ”Provinformation”. Länkar till mer information om respektive ämne finns under fliken “Fyra ämnen – åtta prov”.

På den här webbplatsen finns information om syftet med proven, hur de struktureras och vad proven kommer att pröva.

Under menyvalen “Ladda ner” och “Länkar” har vi samlat äldre prov, exempeluppgifter, publicerade rapporter och statistik om ämnesproven.

  • En mängd ytterligare information om de nationella proven hittar du hos Skolverket.