Välkommen till information om nationella prov inom So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

För information om åk 6, bl.a. för det nya digitala bedömningsstödet, se nedan.

So åk 9

Snart dags för So-proven åk 9, 2024, de sista analoga proven!

Information finns under fliken ”Information om kommande prov åk 9”

Inrapportering av resultat av årets prov – se fliken ”Inrapportering24”

Vi som jobbar med proven skulle också vilja tacka alla er lärare som rapporterade in resultaten för 2023 års prov, antalet inrapporteringar 2023, var mycket högt!

Vi hoppas att det blir lika högt i år, dessa inrapporteringar är helt grundläggande för att vi skall kunna utvärdera och förbättra proven. Era enkätsvar bidrar också mycket till provens utveckling.

Provrapporterna för proven -23 finns under ”ladda ned”.

Under våren 2023 genomfördes återigen de nationella proven inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. De s.k. provrapporterna som baseras på utfallet av proven 2023 är nu publicerade. De och tidigare provrapporter ligger under fliken Ladda ned.

Under fliken ”Ladda ned”  finns också annat material.

Provens digitalisering

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering. Det finns massor med material där och den uppdateras hela tiden med ny information:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar kontinuerligt ut provdelar som numera är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar. Besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation. Vi är även alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som hjälper oss med provutveckling och att bedöma prövningar. Vi genomför kontinuerligt under året flera mötesdagar för intresserade lärare. Dessa mötesdagar brukar vara mycket intressanta för deltagande lärare, inte minst för att få möta kollegor från hela Sverige!

So åk 6

Det helt nya digitala bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. 

Skolverket publicerar under april 2024 detta nya digitala bedömningsstödet för åk 6, se denna länk!

So Åk 6, material finns, se flik ”Bedömningsstöd åk 6”.

Där finns ett material som kallats ”bedömningsstöd” och som publicerades 2017, året efter de senaste proven i åk 6. De materialet är nu frisläppt och är nu publicerat under fliken ”Bedömningsstöd åk 6”.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.