Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information vårterminen 2017

 

So Åk 6

I Skolverkets Bedömningsportal finns ett bedömningsstöd att i form av tidigare genomförda nationella prov. De har varit tillgängliga sedan 1 mars 2016. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades där ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet kommer bestå av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet blir frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Samtidigt har också ett helt nytt bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning publicerats. Berätta för era kollegor på grundvux.

So Åk 9

För årskurs 9 fortsätter proven som vanligt, och denna sida uppdateras i förhållande till vårens prov. Se flikarna ”Information om kommande prov i åk 9” och ”Inrapportering17”

Du vet väl att du kan utnyttja ”Frivillig inrapportering” av dina elevers resultat, för att få uträkningar av provbetyg, visualiseringar för klassens resultat och jämförelser med andra lärares/skolors inrapporteringar. Se fliken ”Inrapportering17” för all information!

Nu finns de nya ämnesrapporterna för proven årskurs 9, våren 2016 inlagda!

Se fliken ”Ladda ned”/Provrapporter för 2016, 2014 och 2013