Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information inför vårterminen 2018.

So åk 9

17 april 2018:

Imorgon går proven! Inrapporteringssidan för lärare  ”inrapportering18”, är uppdaterad och alla länkar är öppna. Läs där!

Vi önskar alla lärare och elever lycka till med proven!

december-17:

Provrapporterna börjar publiceras! Under fliken ”ladda ned” så publiceras nu provrapporterna för vårens prov. SCB släppte 1 december de officiella resultaten på Skolverkets hemsida. Dessa och mycket annan information om proven i So finns nu i rapporterna.

Vi tackar alla lärare som hjälpt oss genom att digitalt inrapportera  de elever som är födda den den 6, 16 och 26e i varje månad, och skicka oss hela lösningar för de som är födda den 15:e. Utan er hjälp så kan vi inte analysera proven på ett så bra sätt som vi nu kan!

Den så kallade ”frivilliga inrapporteringen” är nu stängd för vårens prov. Den öppnas igen till proven 2018. Du kan se på sidan ”inrapportering18” vad man kan få för återkoppling på denna sida. I år har lärare till drygt 10.000 elever utnyttjat denna möjlighet att få feed-back på sina provresultat.

Senare under våren -18 kommer här mer information om vårens prov, men du kan redan nu läsa en del på sidan  ”Inrapportering18”.

Digitalisering. Planerna är att om några år är proven i åk 9 för So digitaliserade. Viss försöksverksamhet har skett under 2017 och vi trappar upp dessa försök under 2018. För att allt skall fungera smidigt när proven går digitalt krävs stora förberedelser. Vi kommer fortlöpande att informera på denna sida, och under våren planera vi att bygga ut informationen här.

So Åk 6

Nya bedömningsstöd tas fram under 2018/19.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Samtidigt har också ett helt nytt bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning publicerats. Berätta för era kollegor på grundvux.

Under de närmaste åren kommer nya nationella bedömningsstöd för åk 6 att tas fram. De kommer att vara helt digitala och ska kunna vara betygsstödjande. De kommer att publiceras ett ämne i taget på Skolverkets Bedömningsportal. Först ut är samhällskunskap där beräknad publicering är augusti/september 2019. Mer information kommer om detta.

 

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.