Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information om pågående arbete i åk 6 och åk 9, och proven i åk 9 vt 2019.

Vi kommer snart att göra en uppdatering av dessa sidor inför proven 2019.

So åk 9

Provrapporterna om de nationella proven inom So åk 9 2018 finns på sidan ”Ladda ned”!

Vi vill börja med att tacka alla lärare som rapporterat in resultat på enskilda elever till provet 2018, dvs för de elever som är födda den den 6, 16 och 26e i varje månad, och skickat oss hela lösningar för de som är födda den 15:e. Dessa underlag är helt avgörande för oss för att utveckla proven. Resultaten kommer i våra provrapporter som publiceras här under början av december. Detaljer för vilka elever som skall rapporteras in står i lärarinformationen.

Proven för åk 9 2019 går i maj. Se fliken ”Information om kommande prov”.

Den så kallade ”frivilliga inrapporteringen” är nu stängd för vårens prov. Den öppnas igen till proven 2019. Du kan se på sidan ”inrapportering18” vad man kan få för återkoppling på denna sida. I år har lärare för flera tusen elever utnyttjat denna möjlighet att få feed-back på sina provresultat. Sidan uppdateras och länkarna öppnas i samband med vårens prov.

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar redan nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation.

So Åk 6

Nya bedömningsstöd tas fram under 2018/19.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Samtidigt har också ett helt nytt bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning publicerats. Berätta för era kollegor på grundvux.

Under de närmaste åren kommer nya nationella bedömningsstöd för åk 6 att tas fram. De kommer att vara helt digitala och ska kunna vara betygsstödjande. De kommer att publiceras ett ämne i taget på Skolverkets Bedömningsportal. Först ut är samhällskunskap där beräknad publicering är augusti/september 2019. Mer information kommer om detta.

 

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.