Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Angående de nya bedömningsstöden för So-ämnena!

De nationella prov som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning erbjuder Skolverket  betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som nationella prov. Dessa bedömningsstöd är framtagna med precis samma kvalitetskrav, t.ex. vad gäller utprövningar, som ett nationellt prov.

Det finns nu bedömningsstöd i alla fyra So-ämnena för nedladdning från Skolverkets bedömningsportal.

Bedömningsstöden är sekretessbelagda på vanligt sätt, vi ber er medverka till att de inte sprids.

Rektorer kan ladda ner bedömningsstöden i en ny e-tjänst.

Bedömningsstöden är framtagna utifrån de krav som gäller för ett nationellt prov, vilket innebär att de, om man kan skapa samma ramar som vid genomförandet av ett nationellt prov, är betygsstödjande. De finns också tillgängliga på engelska och som ljudfiler för anpassning.

Bedömningsstöden i Geografi och Samhällskunskap erbjuder också möjligheter till hjälp med uträkning av provbetyg och att få feedback genom s.k. visualiseringar på de elever som rapporteras in. Mer om detta i respektive ämnes Lärarinformation och Bedömningsanvisningar. Se också fliken ”Inrapportering21”.

Länk till Skolverkets sida för information om bedömningsstöden och länkar till bedömningsportalen och hur man gör för att få tillgång till bedömningsstöden: 

Skolverket: Bedömningsstöd våren 2021

Tidigare material för So åk 9

Alla So-ämnena har publicerat fler uppgifter från nationella proven åk 9, se fliken ”Ladda ner”. Där finns också provrapporter från de senaste nationella proven 2019.

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation. Vi är även alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som hjälper oss med provutveckling och att bedöma prövningar, även för de analoga proven. Dessa mötesdagar brukar vara mycket intressanta för deltagande lärare, inte minst för att få möta kollegor från hela Sverige!

So Åk 6

Det nya bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. På grund av implementeringen av denna kommer införandet av bedömningsstödet att dröja lite. Mer information kommer att komma här under 2021.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Observera att lösenord mm för Skolverkets Bedömningsportal ges av skolans rektor.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.