Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

So åk 9

Årets prov är gjorda! 

All information om inrapportering och enkäter finns nedan. Observera översikterna för inrapporteringen, bra sätt att se hur systemet är uppbyggt. Den 30 juni är sista dagen för inrapportering av utvalda elever och att avge enkätsvar. Vi alla provutvecklare är mycket tacksamma för inrapporteringen av utvalda elever, det är ett av våra viktigaste instrument för att följa upp och utveckla proven!

På fliken ”Inrapportering19” finns länkar

  • dels till översikter för de olika inrapporteringar som görs för de olika proven,
  • dels till den inrapportering man gör av de elever som är födda den 6e, 16e och 26e i varje månad, den s.k. ”obligatoriska inrapporteringen”
  • dels till provens olika enkäter.
  • Där finns också instruktioner och exempel på vad man kan få för återrapportering om man skriver in provresultaten för en hel grupp, den s.k. ”frivilliga inrapporteringen”

Vi önskar alla elever och lärare en fin sommar!

Provrapporterna om de nationella proven inom So åk 9 2018 finns på sidan ”Ladda ned”!

Vi vill också tacka alla lärare som rapporterat in resultat på enskilda elever till provet 2018, dvs för de elever som är födda den den 6, 16 och 26e i varje månad, och skickat oss hela lösningar för de som är födda den 15:e. Dessa underlag är helt avgörande för oss för att utveckla proven. Resultaten kommer i våra provrapporter som publiceras här under början av december. Detaljer för vilka elever som skall rapporteras in står i lärarinformationen.

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar redan nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation.

So Åk 6

Nya bedömningsstöd tas fram under 2018/19.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Under de närmaste åren kommer nya nationella bedömningsstöd för åk 6 att tas fram. De kommer att vara helt digitala och ska kunna vara betygsstödjande. De kommer att publiceras ett ämne i taget på Skolverkets Bedömningsportal. Först ut är samhällskunskap. På grund av implementering av Skolverkets nya digitala plattform så har troligt publiceringsdatum skjutits fram till senare delen av våren 2020. Mer information kommer om detta.

 

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.