Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Regeringen har meddelat att vårens nationella prov 2021 ställs in. Se länk:

Regeringens pressträff 15 dec -20

Skolverkets hemsida

Om ytterligare information om detta kommer att ges, så uppdaterar vi dessa sidor.

På dessa sidor finns mängder med information om annat material, bland annat har två av proven länkar till nyanlagt material från 2014 och alla ämnen har material att ladda ned. Besök fliken ”Ladda ned”.

So åk 9

Alla So-ämnena har publicerat fler uppgifter från nationella proven åk 9, se fliken ”Ladda ner”

Provrapporter för proven som gick vt 2019 finns inlagda på sidan ”Ladda ned”.  

Vi alla provutvecklare är mycket tacksamma för inrapporteringen av utvalda elever, det är ett av våra viktigaste instrument för att följa upp och utveckla proven!

Inför vårens prov kommer dessa sidor att uppdateras med information hur inrapportering går till och vilken feed-back man som lärare an få.

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar redan nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation. Vi är även alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som hjälper oss med provutveckling och att bedöma prövningar, även för de analoga proven. Dessa mötesdagar brukar vara mycket intressanta för deltagande lärare, inte minst för att få möta kollegor från hela Sverige!

So Åk 6

Det nya bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. På grund av implementeringen av denna kommer införandet av bedömningsstödet att dröja lite. Mer information kommer att komma här under 2020.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Observera att lösenord mm för Skolverkets Bedömningsportal ges av skolans rektor.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.