Välkommen till information om nationella prov inom So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Material för åk 6 finns nu på dessa sidor, se nedan.

Provrapporterna för proven -23 finns under ”ladda ned”.

Information finns under fliken ”Information om kommande prov åk 9”

Inrapportering av resultat av årets prov – se fliken ”Inrapportering24”

So åk 9

Provrapporter för proven åk 9-23

Under våren 2023 genomfördes återigen de nationella proven inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. De s.k. provrapporterna som baseras på utfallet av proven 2023 är nu publicerade. De och tidigare provrapporter ligger under fliken Ladda ned.

Vi som jobbar med proven skulle också vilja tacka alla er lärare som rapporterade in resultaten av vårens prov! Vi är glada för att antalet inrapporteringar i år , 2023, var mycket högt!

Dessa inrapporteringar är helt grundläggande för att vi skall kunna utvärdera och förbättra proven. Era enkätsvar bidrar också mycket till provens utveckling.

Under fliken ”Ladda ned”  finns också annat material.

Provens digitalisering

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering. Det finns massor med material där och den uppdateras hela tiden med nya grejor:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation. Vi är även alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som hjälper oss med provutveckling och att bedöma prövningar, även för de analoga proven. Dessa mötesdagar brukar vara mycket intressanta för deltagande lärare, inte minst för att få möta kollegor från hela Sverige!

So Åk 6, nytt material finns nu, se flik ”Bedömningsstöd åk 6”.

Där har funnits ett material som kallats ”bedömningsstöd” och som publicerades 2017, året efter de senaste proven i åk 6. De materialet är nu frisläppt och är nu publicerat under fliken ”Bedömningsstöd åk 6”.

Det helt nya digitala bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. På grund av implementeringen av denna kommer införandet av bedömningsstödet att dröja ytterligare. 

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.