Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Under våren 2022 genomförs de nationella proven inom So-ämnena åk 9: geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap

So åk 9

Under våren 2022 genomförs således de nationella proven inom So-ämnena.

På fliken ”Information om kommande prov” finns information inför provens genomförande.

På fliken ”Inrapportering22” finns länkar (OBS sidan uppdateras under vårterminen i god tid innan proven genomförs)

    • dels till översikter för de olika inrapporteringar som görs för de olika proven,
    • dels till den inrapportering man gör av de elever som är födda den 6e, 16e och 26e i varje månad, den s.k. ”obligatoriska inrapporteringen”

Tidigare material för So åk 9

Alla So-ämnena har publicerat fler uppgifter från nationella proven åk 9, se fliken ”Ladda ner”. Där finns också provrapporter från de senaste nationella proven 2019.

Angående provens framtida digitalisering, se Skolverkets sida för dagsaktuell information om digitalisering:

Digitalisering-av-nationella-prov

Vi som jobbar med So-proven prövar nu ut provdelar som är digitala. Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som vill hjälpa oss med utprövningar, besök respektive provgrupp (länkar i universitetssymbolerna nedan) för kontaktinformation. Vi är även alltid intresserade att komma i kontakt med lärare som hjälper oss med provutveckling och att bedöma prövningar, även för de analoga proven. Dessa mötesdagar brukar vara mycket intressanta för deltagande lärare, inte minst för att få möta kollegor från hela Sverige!

So Åk 6

Det nya bedömningsstödet i samhällskunskap för åk6 kommer att läggas ut på Skolverkets nya digitala provplattform AM (Assessement Master), samma plattform som de digitala nationella proven kommer att finnas på. På grund av implementeringen av denna kommer införandet av bedömningsstödet att dröja ytterligare. Mer information kommer att komma här under 2022.

I Skolverkets Bedömningsportal finns redan idag flera material för So åk 6.

Observera att lösenord mm för Skolverkets Bedömningsportal ges av skolans rektor.

Det finns sedan 1 mars 2016 ett bedömningsstöd i form av tidigare genomförda nationella prov. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet består av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet är frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Det finns också ett bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning. Berätta för era kollegor på grundvux.

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala universitet, Historia – Malmö universitet, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.