Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information inför höstterminterminen 2017.

So Åk 9       

Vårens prov har gått och är inrapporterade. Vi tackar alla lärare som hjälpt oss genom att digitalt inrapportera  de elever som är födda den den 6, 16 och 26e i varje månad, och skicka oss hela lösningar för de som är födda den 15:e. Utan er hjälp så kan vi inte analysera proven på ett så bra sätt som vi nu kan!

En provrapport för varje ämne publiceras på de olika universitetens hemsidor i början av december (när de officiella provresultaten kommit). Vi sätter in dessa här också, se kommande information. Vi kommer också under hösten att fortlöpande informera om det stora och komplicerade arbetet med den troliga digitaliseringen av proven.

OBS! Du kan fortfarande  en s.k. frivillig inrapportering för att på mängder med feedback på dina resultat! Se sidan ”inrapportering17”!.

För mer information om So-proven i åk 9 i maj 2017 och om insamlingar och inrapportering se flikarna ”Inrapportering17” och ”Information om kommande prov i åk 9” .

Vid den sista sidan ”Inrapportering17” finns massor med information inför årets So-prov!

Du vet väl att du kan utnyttja ”Frivillig inrapportering” av dina elevers resultat, för att få uträkningar av provbetyg, visualiseringar för klassens resultat och jämförelser med andra lärares/skolors inrapporteringar. Se fliken ”Inrapportering17” för all information!

Ämnesrapporterna för proven årskurs 9, våren 2016 finns inlagda.

Se fliken ”Ladda ned”/Provrapporter för 2016, 2014 och 2013

So Åk 6

I Skolverkets Bedömningsportal finns ett bedömningsstöd att i form av tidigare genomförda nationella prov. De har varit tillgängliga sedan 1 mars 2016. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades där ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet kommer bestå av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet blir frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Samtidigt har också ett helt nytt bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning publicerats. Berätta för era kollegor på grundvux.

 

 

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala, Historia – Malmö Högskola, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.