Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information vårterminen 2017

So Åk 9       (Obs! Måndagen den 15 maj kan det förekomma kortare stopp på inrapporteringssidan mellan kl 20.00 – 00.00. Detta är för systemunderhåll.)

För information om So-proven i åk 9 i maj 2017 och om insamlingar och inrapportering se flikarna ”Inrapportering17” och ”Information om kommande prov i åk 9” .

Vid den sista sidan ”Inrapportering17” finns massor med information inför årets So-prov!

Du vet väl att du kan utnyttja ”Frivillig inrapportering” av dina elevers resultat, för att få uträkningar av provbetyg, visualiseringar för klassens resultat och jämförelser med andra lärares/skolors inrapporteringar. Se fliken ”Inrapportering17” för all information!

Nu finns de nya ämnesrapporterna för proven årskurs 9, våren 2016 inlagda!

Se fliken ”Ladda ned”/Provrapporter för 2016, 2014 och 2013

So Åk 6

I Skolverkets Bedömningsportal finns ett bedömningsstöd att i form av tidigare genomförda nationella prov. De har varit tillgängliga sedan 1 mars 2016. Det finns också möjlighet att få olika återkopplingar på sitt resultat om man rapporterar in detta digitalt (se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”)

Den 31 januari 2017 publicerades där ett nytt omfattande bedömningsstöd till So-ämnena. Bedömningsstödet kommer bestå av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet blir frivilligt för lärare att använda.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”.

Samtidigt har också ett helt nytt bedömningsstöd i samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning publicerats. Berätta för era kollegor på grundvux.

 

 

Om du har en fråga som inte besvaras på dessa sidor – klicka på någon av symbolerna nederst på sidan så kommer du till de provinstitutioner på de olika universiteten som konstruerar proven för Skolverkets räkning. Dessa symboler finns på alla sidor här. Geografi – Uppsala, Historia – Malmö Högskola, Religionskunskap och Samhällskunskap – Göteborgs universitet.