Välkommen till information om NP So åk 9 och bedömningsstöd för So åk 6!

Information vårterminen 2016

So Åk 6

I årskurs 6 kommer inte obligatoriska nationella prov att genomföras vårterminen 2016. Däremot kommer bedömningsstöd att erbjudas i form av tidigare genomförda nationella prov. De har varit tillgängliga sedan 1 mars 2016 på Skolverkets bedömningsportal.

Till våren 2017 kommer ett omfattande bedömningsstöd till So-ämnena att publiceras. Bedömningsstödet kommer bestå av ett antal prov i alla fyra ämnen. Dessa ska användas i anslutning till att undervisning inom området bedrivits. Det här bedömningsstödet blir frivilligt för lärare att använda.

Urprövningar av bedömningsstödet kommer att ske i ett flertal skolor i hela Sverige fram till december 2016. 

Detta innebär alltså att det finns bedömningsstöd för åk 6 i vår, och nya bedömningstös from våren 2017.

Se fliken ”Bedömningsstöd för åk 6”, där står all information för både våren 2016 och fortsättningen!

 

So Åk 9

För årskurs 9 fortsätter proven som vanligt, och denna sida uppdateras i förhållande till vårens prov. Se flikarna ”Information om kommande prov i åk 9” och ”Inrapportering16”

Du vet väl att du kan utnyttja ”Frivillig inrapportering” av dina elevers resultat, för att få uträkningar av provbetyg, visualiseringar för klassens resultat och jämförelser med andra lärares/skolors inrapporteringar. Se fliken ”Inrapportering16” för all information!