Information om kommande prov åk 9

Genomförande

2019:
 
åk 9 - 2019: vecka 19 - tisdag 7 maj och torsdag den 9 maj

 

Länk till Skolverkets sidor om nationella prov i grundskolan

OBS! Ytterligare information om proven i åk 9 2019 finns under fliken ”inrapportering19”! 

Vilket ämne får skolorna?

Eleverna på en skola genomför ett ämnesprov inom något av de fyra So-ämnena. Skolorna får inte välja ämne själva utan tilldelas ett ämnesprov av Skolverket. Cirka två veckor innan ämnesproven så får man reda på vilket prov skolan tilldelas. SCB gör denna fördelning varje år och  Skolverket  och provkonstruktörerna på de olika universiteten vet inte denna fördelning. (Se också ”Vanliga frågor”)

Tidsåtgång

Ämnesprovet inom So åk 9

Varje delprov tar 120 minuter att genomföra. Till ämnesprovet i geografi kan finnas kartmaterial. Mer om hur detta skall förberedas och användas finns i den lärarinformation som utges tillsammans med respektive ämnesprov.

Säkerhet

Skolverket har gjort en sida som går igenom säkerhetshanteringen vid proven: Hantera proven säkert.

De har även en checklista för hanteringen: Checklista för säkerhet vid provens hantering

Anpassning

Anpassning av nationella proven görs för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur och elever med läs- och skrivsvårigheter. Provens förslutningar för öppnas tidigast på provdagens morgon, om det finns starka skäl, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan. Exempel på starkt skäl är att material behöver anpassas genom förstorad text.

Att en elev är i behov av förlängd tid eller raster är inte skäl nog att öppna förslutningen i förtid.

Det är rektor som beslutar om anpassning.

Exempel på anpassningar:

  • förlängd provtid
  • förstorad text
  • uppläsning av instruktioner och uppgifter
  • lässtöd genom att eleven kan lyssna på uppgiften inläst på cd/usb
  • uppdelning av delprovet på olika tillfällen
  • möjlighet att besvara frågor muntligt
  • skriva svar på dator (datorerna får ej vara anslutna till Internet och eleverna får inte ha möjlighet att kommunicera med varandra)

För ytterligare information, klicka på denna länk: Skolverket om anpassning