Information om kommande prov åk 9

Information angående de nationella proven inom So våren 2024

Genomförande:

2024:
 

åk 9 – 2024: vecka 17 – tisdag 23 april och torsdag den 25 april, klockan 9.00

Länk till Skolverkets sidor om nationella prov i grundskolan

Vilket ämne får skolorna?

Eleverna på en skola genomför ett ämnesprov inom något av de fyra So-ämnena. Skolorna får inte välja ämne själva utan tilldelas ett ämnesprov av Skolverket. Cirka två veckor innan ämnesproven så får man reda på vilket prov skolan tilldelas. SCB gör denna fördelning varje år och  Skolverket  och provkonstruktörerna på de olika universiteten vet inte denna fördelning. (Se också ”Vanliga frågor”)

Tidsåtgång

Ämnesprovet inom So åk 9

Varje delprov tar 120 minuter att genomföra. 5-10 minuter förutom denna tid räknas för instruktioner. Till ämnesprovet i geografi kan finnas kartmaterial. Mer om hur detta skall förberedas och användas finns i den lärarinformation som utges tillsammans med respektive ämnesprov.

Säkerhet

Säkerheten är alltid mycket viktig för att förhindra spridning av de nationella proven. 

Skolverket har gjort en sida som går igenom säkerhetshanteringen vid proven: Hantera proven säkert.

Anpassning

Anpassning av nationella proven görs för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur och elever med läs- och skrivsvårigheter. Provens förslutningar för öppnas tidigast på provdagens morgon, om det finns starka skäl, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan. Exempel på starkt skäl är att material behöver anpassas genom förstorad text.

Att en elev är i behov av förlängd tid eller raster är inte skäl nog att öppna förslutningen i förtid.

Det är rektor som beslutar om anpassning.

Exempel på anpassningar:

  • förlängd provtid
  • förstorad text
  • uppläsning av instruktioner och uppgifter
  • lässtöd genom att eleven kan lyssna på uppgiften inläst på cd/usb
  • uppdelning av delprovet på olika tillfällen
  • möjlighet att besvara frågor muntligt
  • skriva svar på dator (datorerna får ej vara anslutna till Internet och eleverna får inte ha möjlighet att kommunicera med varandra)

För ytterligare information, klicka på denna länk: Skolverket om anpassning