Bedömningsstöd i åk 6

2017 års bedömningsstöd är nu frisläppt och ligger här. 

Från och med våren 2016 gavs inte obligatoriska nationella prov för samhällsorienterande ämnen. Istället tog Skolverket, i samarbete med provinstitutionerna fram ett bedömningsstöd för varje So-ämne för åk 6. Detta är frivilligt att använda. Från januari 2017 har materialet funnits på Skolverkets bedömningsportal.

Detta material är nu frisläppt och ligger här för alla So-ämnena.

Materialen är uppbyggda med 2 till 3 teman per ämne, med 7 till 12 uppgifter. Till varje tema finns 3 material:

a) lärarinformation (grön)

b) ett elevhäfte, själva uppgifterna (grön), för Hi ingår också ett texthäfte

c) tillhörande bedömningsanvisning (röd)

Historia åk 6 Bedömningsstöd

(Eftersom provgruppen för åk 6 historia-Karlstads Universitet har upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd vid eventuella frågor om historiematerialet)

1600-talet