Länkar

 • Provbetyg, nationell nivå

  Redovisning av resultat på nationella prov – Skolverkets statistik, nedladdningsbara excelfiler. 

 • Provbetyg

  Redovisning av resultat på nationella prov – Siris databas, bl.a kommunnivå

 • Betyg, nationell nivå, åk 6

  Redovisning av resultat för slutbetygen – Skolverkets statistik, nedladdningsbara excelfiler.

 • Betyg, nationell nivå åk 9

  Redovisning av resultat för slutbetygen – Skolverkets statistik, nedladdningsbara excelfiler.