Länkar

  • Provbetyg och betyg, nationell nivå

    Redovisning av resultat på nationella prov och betyg – Skolverkets statistik, portalsidan, provbetyg och betyg finns sedan som nedladdningsbara excelfiler.