Nyheter på npso-portalen

April -24 Uppdatering, främst inrapporteringen, öppning av länkar

Feb -24 Uppdatering inför våren

Dec -23 uppdatering

April-23 Uppdatering av alla länkar inför årets prov

Feb-23 Publiceringa av frisläppt bedömningsstöd åk 6

Dec-22 Publicering av årets provrapporter

Dec-22 inför vårens prov och kommande provrapport

Maj-22 Inför proven

April-22 Vissa redigeringar

Mars-22 Länkar till frisläppta prov

December -21 Uppdateringar inför proven 2022

April 21 Om de nya bedömningsstöden åk 9

Jan 21 uppdatering förlorade länkar samhällskunskap

Dec 20 Regeringens beslut ang vt21

Sep 2020 Uppdatering av info inför vt-21, länkar uppdaterade

Juni 2020: Uppdateringar om exempeluppgifter provet 2014

Mars 2020: Ino om inställda prov

Mars 2020: Nytt material från 2014 läggs in

Årets provrapporter publiceras, dec 19

Mars-maj 19

Uppdateringar inför proven 2019

December 18

Årets provrapporter publiceras

November 18

Startsida uppdaterats, alla länkar uppdaterade

Feb-April 18

Uppdatering, inrapporteringssidan byggs om, länkar öppnas i samband med proven.

Dec_ 17

Startsidan har uppdaterats, provrapporter har lagts in, vissa sidor uppdaterats inför våren 2018

Feb – 17

Sidorna inför nationellt prov So åk 9 2017 har uppdaterats

Jan 17

Det nya bedömningsstödet för So åk 6 är publicerat på Skolverkets Bedömningsportal

Dec -16 till jan -17

Provrapporter för 2016 inlagda

Uppdateringar av sidor inför vt 2017

Maj 16

Uppdateringar inför provet i maj

Jan 16

Ny information och flikar för proven åk 9, och för bedömningsstödet åk 6

aug -15

Kort information om åk 6 våren 2016

maj -15

Ny: Sammanräkningen för Hi6 provbetyg har på en punkt krånglat lite, pga att en fråga inte har E-nivå. Detta är nu åtgärdat, så om ni inrapporterat tidigare, kan ni gå in igen.

Äldre: Inrapporteringen för Re6 har under 1:a maj-helgen legat i uppgiftsordning, dvs inte följt resultatblanketten. Detta är nu åtgärdat.

Äldre: Felet angående den flersidiga utskriften (hela klassen i ett häfte) för Sh6 är nu åtgärdat, dvs provbetyg för enskild elev och den enskilda visualiseringen kommer med i den flersidiga utskriften för hela klassen.

april -15

Startsidan uppdaterad med exempel på inrapportering.

Flera sidor för inrapportering tillagda (nås genom länk, se Lärarinformationen)

februari -15:

Alla provrapporter för proven 2014 är nu inlagda! Se under fliken ladda ner.

Januari -15:

Den nya hemsidan är nu i drift, med bland annat nya exempeluppgifter från proven 2014.