Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen

Samhällsorienterande ämnen i årskurs 6 och 9

Meny

Vanliga frågor

Vanliga frågor till ansvariga och provkonstruktörerna:

(Denna sida kommer att uppdateras )

Under den tid vi genomfört proven så har de olika universiteten och högskolorna fått frågor från skolorna. De vanligaste av dessa samlar vi på denna sida. Svaren bygger på autentiska frågor, och kan därför ibland vara relativt specifikt riktade, men kan ändå ses som prov på generaliserade diskussioner.

Senast uppdaterad: 2018-04-17