Ladda ner

Utöver själva proven finns också mycket information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

Historia åk 9 – Malmö Högskola

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet

Provrapporter 2013

Med de obligatoriskt inrapporterade elevsvaren, enkätsvaren och SCB´s statistik  som underlag så gjorde de olika ämnesgrupperna en mer omfattande rapportering av proven, en så kallad provrapport, för proven 2013

För 2014 så kommer också liknande rapporter att publiceras här under januari/februari-15

 Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Skolverkets rapporter ämnesprov, årskurs 6

Skolverkets rapporter ämnesprov, årskurs 9

Ämnesproven i So ämnen, åk 6, för 2013

Ladda ner de nationella proven i samhällsorienterande ämnen för åk 6 2013, samt lärarinformation och bedömningsanvisningar.
Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Ämnesproven 2013 var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför läggas ut i sin helhet här. Provet 2014 är skretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att läggas ut här. Observera detta vid hantering av proven vt 2014. (Vissa exempeluppgifter från 2014 finns på annan sida här)

Samhällskunskap åk 6

Samhällskunskap var 2013 det enda ämnet som hade rast inlagt i delproven. Detta gör att delprov A och B är uppdelat i två häften, A1 och A2, respektive B1 och B2.