Inrapportering för bedömningsstöden inom So-ämnen åk 6

Information angående inrapporteringen av olika resultat för bedömningsstöden för alla So-ämnen, åk 6.

För närvarande, maj 2018, har vi upptäckt ett fel på denna inrapportering. Vi räknar med att detta skall vara åtgärdat under vecka 22. Vi återkommer med information.

Länk till denna sida finns i Lärarinformationerna för de olika ämnen.

Under våren 2016 publicerades fyra olika bedömningsstöd för So åk 6. De består av de nationella ämnesprov som gavs i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för åk 6 2015. Proven kan vara ändrade på någon enstaka punkt i förhållande till när de gick som nationella ämnesprov.

Till varje ämne finns en kortfattad Lärarinformation. Läs gärna den innan du börjar använda materialet.

Du som lärare kan givetvis använda dessa material på olika sätt.

Om du gör en frivillig digital resultatrapportering, så beskriver denna sida vilket material du kan få som återkoppling på din inrapportering. Som underlag för denna kan du använda den blankett för resultatsammanställning av elevens resultat som ligger sist i varje delprov B (Hi+Ge) eller B2 (Re + Sh).

A. För att komma till rätt prov behöver du en aktiveringskod.

För Geografi: BS_Ge6

För Historia: BS_Hi6

För Religionskunskap: BS_Re6

För Samhällskunskap: BS_Sh6

Du kommer på inrapporteringssidan (länken finns i knappen nederst) att bli tillfrågad om att ange ett lösenord. Det bestämmer du själv. Detta är för att du skall kunna komma tillbaka till just dina elever, kunna komplettera information mm. Bevara lösenordet säkert.

Observera att du behöver ange ett lösenord för vart och ett av materialen, om det är så att du använder två olika ämnens bedömningsstöd. Lösenordet kan vara samma, men materialen finns på olika ställen i databasen, därför används detta upplägg. Du kan också ange elevernas namn. Namnet kan ingen annan än du se, men det gör det mycket lättare för dig om du vill gå tillbaks och ändra, skriva in fler elever eller se på resultatet.

B. Återkoppling

Vad du kan få tillbaka av systemet är helt beroende av vad du matar in:

I. För de som genomför ett fullt prov:

Om du vill efterlikna förutsättningarna som gällde när materialet användes som nationellt ämnesprov, så finns information om detta i respektive Lärarinformation.

Om du inrapporterar fulla resultat för en hel grupp så kan du erhålla följande åderrapportering, siffrorna 1-6 (länkar till hur det ser ut vid varje siffrorna 1-5):

För enskild elev:

 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

För en grupp:

3 och 4: Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat som jämförelse per förmåga/delkunskapskrav med riket. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1, ny knapp kommer ”Skriv alla”) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte. (Eftersom exemplen ovan är både från geografi och samhällskunskap så används både begreppen förmåga och delkunskapskrav. Exemplen är från nationella proven).

Om man väljer denna form av inrapportering, så måste man ange detta i starten av inrapportering. Då ser systemet till att man inte glömmer att skriva in någon uppgift från någon elev. Detta är viktigt för att informationen skall bli så bra som möjligt.

Observera att den jämförelse man på gruppnivå med ”hela riket” är en jämförelse med det lagrade resultatet från när provet gjordes 2015. Det innebär ju att om förhållandena ändrats när dina elever genomförde materialet, så är ju denna jämförelse enbart en relativt osäker indikation på läget för din klass.Minsta antalet elever som kan användas för denna typ av inrapportering är 10 st.

II. För de som genomför delar av materialet:

Om man väljer denna form av inrapportering, så måste man ange detta i starten av inrapportering. Då kommer systemet inte att varna om du inte fyllt i alla uppgifter på provet. Den återrapportering du då får grundar sig – givetvis – enbart på det du fyllt i. Du kan få alla former av återrapportering, utom jämförelser med ”riket”.

Eftersom systemet här inte varnar för ofyllda uppgifter är det viktigt att du själv är kontrollerar att underlaget för återrapporteringen blir riktigt.

För de som genomför delar av materialet motsvarande uppgifterna mot en hel ”del av kunskapskraven” eller hel ”förmåga”.

Om man ser på materialets inrapporteringsblankett  – sist i alla delprov B (Ge och Hi) eller B2 (Re och Sh) – så ser man vilka uppgifter som tillsammans utgör grund för en förmåga eller ”del av kunskapskrav”(Sh). Om man genomför alla dessa uppgifter med sina elever så kan man även få en jämförelse med ”riket” på just den förmågan. Denna funktion prövas just nu i en beta-version, och vi återkommer här när den är fullt användbar.

C. Enkät

Skolverket och vi som har konstruerat och arbetar med framtagning av kommande bedömningsstöd för mellanstadiet är mycket intresserade av att veta hur du använt materialet i din klass och på din skola. Det finns därför en enkät som vi mycket gärna ser att ni besvarar – allt för att kunna göra så bra bedömningsstöd som möjligt i framtiden!

Pröva dig fram i systemet! Lycka till!

 inrapportering_generalknapp

knapp_enkat_bedomningsstod6

 

Om du har problem med denna inrapportering, maila till

arne.lofstedt@gu.se