Inrapportering23

Välkommen till inrapporteringssidan för de nationella proven våren 2023 inom historia, religionskunskap och samhällskunskap åk 9! 

Observera: Denna sida är för inrapportering av proven inom So åk 9 som kommer att genomföras på skolorna onsdag 26 april och fredag 28 april 2023. Alla länkar är nu öppna.

(Geografi åk 9 har egen sida, se Lärarinformationen och länk!)

Menyn ovan visar på alla sidor inom Portalen för nationella prov inom samhällsorienterande ämnen. Under dessa menyer finns material från alla fyra so-ämnen.

På denna sida får lärare och andra som inrapporterar So-proven detaljerad information om olika möjligheter för återrapportering vid inrapportering av elevresultat. En översikt finns i respektive provs bedömningsanvisning. Eftersom dessa är sekretessbelagda finns här pdf-filer som innehåller en översikt över insamlingarna och hur dessa ska gå till för Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap. 

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Samhällskunskap

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Historia

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Religionskunskap

Inrapportering av provresultat:

Här kan du rapportera in resultatet på uppgiftsnivå för dina elever, få återkoppling på undervisningsgruppens resultat samt besvara lärarenkäten. Vi är mycket tacksamma för både inrapporteringen och enkätsvaren, då dessa är våra viktigaste redskap för att vidareutveckla proven! 


  1. Resultat på uppgiftsnivå ska rapporteras om du har en eller flera elever födda de 6e, 16e eller 26e i någon månad. Klicka på knappen nedan för att komma vidare.
  2. Besvara vår lärarenkät i anslutning till proven, se knapp nedan.
  3. Du får återkopplingar på de inskrivna eleverna i form av provresultat och en visualisering. Båda går att skriva ut.
  4. Du kan inom samhällskunskap och geografi också göra en så kallad frivillig inrapportering av hela din klass eller grupp . Den kan också göras i   samband med att du inrapporterar om du har några ”obligatoriska” elever. Denna inrapportering ger dig då  återkopplingar på  provresultaten för hela din grupp och också en jämförelse med ”riket”, i detta fall alla andra som rapporterat in.

Innan du börjar inrapporteringen genom att klicka på länken nedan så behöver du:

  • Elevens resultatblankett
  • Elevens födelsedata (år/mån/dag, de fyra sista behövs inte)
  • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen. Aktiveringskoden gör att ni leds till rätt ämne.

Vi provutvecklare är mycket tacksam för att ni gör denna inrapportering av elever som vi är helt beroende av för att utveckla proven!

Här finns också länkar till respektive provs enkät, där vi också är mycket tacksamma för respons hur proven fungerat.

Jag vill besvara en enkät:

inrapportering_knapp_enkat_9

Jag vill inrapportera elevers resultat:

inrapportering_knapp_inrapportering_9