Inrapportering22, åk9-inrapporteringen

                                                                                                                                   inrapportering_startsidan

Nedan följer en del text för att förklara förfarandet vid inrapportering. Där beskrivs också det du som lärare kan få tillbaks som information om dina elever efter din inmatning.

För att gå vidare här behöver du:

  • Elevens resultat
  • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen.

Från knappen nedan så kommer du över till en ingångssida för all inrapportering för bedömningsstöden i Geografi respektive Samhällskunskap åk 9. Där kan du göra några val:

  • För att du skall komma till rätt prov så måste du ange din aktiveringskod (respektive ämnes aktiveringskod finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen.). Systemet behöver det för att veta vilket av de olika bedömningsstöden det gäller. Då kommer du rätt. 
  • Du kan alltid gå tillbaka och ändra din inrapportering, eller lägga till fler elever.
  • Du behöver registrera dig som ny användare och hitta på eget eget lösenord. Detta för att bara du skall komma åt dina elever. Du kan ange dina elevers namn i inrapporteringen. Denna del kommer bara du åt, den lagras inte i den totala sammanställningen. Men det gör det mycket lättare för dig om du vill gå tillbaks och ändra, skriva in fler elever eller se på resultatet. Du kan pausa och komma tillbaka senare. 

    OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

    Följande återkoppling kan du som lärare få (OBS exemplen nedan är från ett nationellt prov och skiljer sig något för bedömningsstöden)

För enskild elev: 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

För grupp: 3 och 4Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1,  knapp  ”Skriv alla”, där både pkt 1 och 2 kommer med för alla elever) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte

 inrapportering_generalknapp

Länk ovan öppnas innan provet genomförs.