Inrapportering23

Denna sida är nu stängd och öppnas igen inför proven våren -23

 

Välkommen till inrapporteringssidan för de nationella proven våren 2022 inom historia, religionskunskap och samhällskunskap åk 9! 

Observera: Denna sida är för inrapportering av proven inom So åk 9 som kommer att genomföras på skolorna tisdag 3 maj och torsdag 5 maj 2022. Alla länkar är nu öppna.

(Geografi åk 9 har egen sida, se Lärarinformationen och länk!)

Menyn ovan visar på alla sidor inom Portalen för nationella prov inom samhällsorienterande ämnen. Under dessa menyer finns material från alla fyra so-ämnen.

På denna sida får lärare och andra som inrapporterar So-proven detaljerad information om olika möjligheter för återrapportering vid inrapportering av elevresultat. En översikt finns i respektive provs bedömningsanvisning. Eftersom dessa är sekretessbelagda finns här pdf-filer som innehåller en översikt över insamlingarna och hur dessa ska gå till för Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap. 

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Samhällskunskap

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Historia

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Religionskunskap

Inrapportering av provresultat:

Här kan du rapportera in resultatet på uppgiftsnivå för dina elever, få återkoppling på undervisningsgruppens resultat samt besvara lärarenkäten. Vi är mycket tacksamma för både inrapporteringen och enkätsvaren, då dessa är våra viktigaste redskap för att vidareutveckla proven! 


  1. Resultat på uppgiftsnivå ska rapporteras om du har en eller flera elever födda de 6e, 16e eller 26e i någon månad. Klicka på knappen nedan för att komma vidare.
  2. Besvara vår lärarenkät i anslutning till proven, se knapp nedan.
  3. Du kan också göra en så kallad frivillig inrapportering av hela din klass eller grupp (OBSERVERA. I år 2022 är återrapporteringen något olika än i exemplen pga förändring i rapportering vad gäller olika förmågor. Bildexemplen nedan kan vara något missvisande. Dock får man alltid resultat per elev och kan göra jämförelser mot ”riket”). Den kan också göras i   samband med att du inrapporterar om du har några ”obligatoriska” elever. Denna inrapportering ger dig ett antal återkopplingar på dina resultat:

Återkopplingar till dig som skriver in den frivilliga inrapporteringen digitalt (gäller ej religionskunskap):

Det finns sex olika återrapporteringar du kan få som lärare. Exemplen här öppnas i nya fönster. Tryck på siffran för att se:

För enskild elev: 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

För grupp: 3 och 4Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat som jämförelse per förmåga/del av kunskapskrav med riket. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1,  knapp  ”Skriv alla”, där både pkt 1 och 2 kommer med för alla elever) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte

(Eftersom exemplen ovan är både från geografi och samhällskunskap så används både begreppen förmåga och del av kunskapskrav).

Efter inrapporteringen så kommer du också att få möjlighet (se ovan) att få olika former av återkoppling på ditt material.

Du måste nu göra några val, så du kommer till rätt inrapportering (rätt ämne). Under vägen får du också information om hur inrapporteringen går till.

Material som du bör ha till hands när du skall inrapportera (både för inrapportering av de utvalda eleverna och för frivillig inrapportering):

  • Elevens resultatblankett
  • Elevens födelsedata (år/mån/dag, de fyra sista behövs inte)
  • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen. Aktiveringskoden gör att ni leds till rätt ämne.

Knapparna nedan öppnas igen inför proven -23!

Jag vill besvara en enkät:

inrapportering_knapp_enkat_9

Jag vill inrapportera elevers resultat:

inrapportering_knapp_inrapportering_9