Inrapportering21

Angående de nya bedömningsstöden för So-ämnena våren -21!

De nationella prov som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning erbjuder Skolverket  betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som nationella prov. Dessa bedömningsstöd är framtagna med precis samma kvalitetskrav, t.ex. vad gäller utprövningar, som ett nationellt prov.

Bedömningsstöden i Geografi och Samhällskunskap erbjuder möjligheter att göra en frivillig inrapportering, där du som lärare kan få en provbetygsuträkning och ett antal visualiseringar för era elever. Se exemplen nedan.

Välkommen till inrapporteringssidan för bedömningsstöden i Geografi och Samhällskunskap våren 2021!

På denna sida får lärare och andra som inrapporterar resultat på bedömningsstöden detaljerad information om olika möjligheter för återrapportering vid inrapportering av elevresultat. 

Längst ner på sidan finns en grön knapp/länk till inrapporteringarna

Geografi åk 9 har också egen sida, se Lärarinformationen och länk!

Men exemplen på återrapportering nedan och länkar gäller också geografi

Inrapportering av resultat på bedömningsstöd:

Du kan rapportera in resultatet på uppgiftsnivå för dina elever och få återkoppling på undervisningsgruppens resultat. Vi inom provgrupperna har också nytta av resultaten då det hjälper oss att se hur uppgifterna fungerar.

Du kan göra en inrapportering av hela din klass eller grupp. Denna inrapportering ger dig ett antal återkopplingar på elevens/klassens/grupens resultat:

OBS, exemplen nedan är gjorda från ett äldre nationellt prov, och återrapporteringen ser i vissa fall något annorlunda ut för bedömningsstöden, det sker ingen återrapportering på enskilda förmågor

 1. Återkopplingar till dig som skriver in inrapporteringen digitalt :

  Det finns sex olika återrapporteringar du kan få som lärare. Exemplen här öppnas i nya fönster. Tryck på siffran för att se:

  För enskild elev: 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

  För grupp: 3 och 4Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1,  knapp  ”Skriv alla”, där både pkt 1 och 2 kommer med för alla elever) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte

  Material som du bör ha till hands när du skall inrapportera 

  • Elevens resultat
  • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen. Aktiveringskoden leder till rätt ämne.

  Du länkas till en ny sida. Pga. tekniska problem så är det viss fördröjning och vi hoppas kunna öppna inrapporteringssajten under v.18

  inrapportering_knapp_inrapportering_9