Inrapportering18

Välkommen till inrapporteringssidan för de nationella proven våren 2018 inom historia, religionskunskap och samhällskunskap åk 9!

Observera: Denna sida är för inrapportering av proven inom So åk 9 som kommer att genomföras på skolorna 18 och 20 april. Vissa länkar är stängda och öppnas inför proven 2018. Samma typ av återkoppling kan även fås för åk 6 på bedömningsstödsmaterialet som är ett äldre nationellt prov.

(Geografi åk 9 har egen sida, se Lärarinformationen och länk!)

Menyerna ovan visar på alla sidor inom Portalen för nationella prov inom samhällsorienterande ämnen. Under dessa menyer finns material från alla fyra so-ämnen.

På denna sida får lärare och andra som inrapporterar So-proven detaljerad information om olika möjligheter för återrapportering vid inrapportering av elevresultat. En översikt finns i respektive provs bedömningsanvisning. Eftersom dessa är sekretessbelagda finns här pdf-filer som innehåller en översikt över insamlingarna och hur dessa ska gå till för Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap. (OBS dessa sidor ligger kvar från 2017. Viss förändring kan eventuellt ske till 2018!)

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Samhällskunskap

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Historia

Klicka för översikt om de olika insamlingarna för Religionskunskap

Inrapportering av provresultat:

Här kan du rapportera in resultatet på uppgiftsnivå för dina elever, få återkoppling på undervisningsgruppens resultat samt besvara lärarenkäten. Vi är mycket tacksamma för både inrapporteringen och enkätsvaren, då dessa är våra viktigaste redskap för att vidareutveckla proven! All information om historia, religionskunskap och samhällskunskap nedan.


  1. Resultat på uppgiftsnivå ska rapporteras om du har en eller flera elever födda de 6e, 16e eller 26e i någon månad. Klicka på knappen nedan för att komma vidare.
  2. Du kan också besvara vår lärarenkät i anslutning till proven, se knapp nedan
  3. Du kan också göra en så kallad frivillig inrapportering av hela din klass eller grupp. Den kan också göras i samband med att du inrapporterar om du har några ”obligatoriska” elever. Denna inrapportering ger dig ett antal återkopplingar på dina resultat:

Återkopplingar till dig som skriver in digitalt:

Det finns sex olika återrapporteringar du kan få som lärare. Exemplen här öppnas i nya fönster. Tryck på siffran för att se:

För enskild elev: 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

För grupp: 3 och 4Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat som jämförelse per förmåga/del av kunskapskrav med riket. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1,  knapp  ”Skriv alla”, där både pkt 1 och 2 kommer med för alla elever) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte

(Eftersom exemplen ovan är både från geografi och samhällskunskap så används både begreppen förmåga och del av kunskapskrav).

Efter inrapporteringen så kommer du också att få möjlighet (se ovan) att få olika former av återkoppling på ditt material.

Du måste nu göra några val, så du kommer till rätt inrapportering (rätt ämne). Under vägen får du också information om hur inrapporteringen går till.

Material som du bör ha till hands när du skall inrapportera:

  • Elevens resultatblankett
  • Elevens födelsedata (år/mån/dag, de fyra sista behövs inte)
  • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen.

Jag vill besvara en enkät:

inrapportering_knapp_enkat_9

Jag vill inrapportera elevers resultat:

inrapportering_knapp_inrapportering_9