inrapportering19, åk9 – inrapportering

Här kommer information angående inrapporteringen av elever som gjort nationella proven inom So våren 2018 åk 9. Du kan, genom en frivillig inrapportering, få återkoppling på din klass resultat.

                                                                                                                                   inrapportering_startsidan

Nedan följer en del text för att förklara förfarandet vid inrapportering. Där beskrivs också det du som lärare kan få tillbaks som information om dina elever efter din inmatning.

För att gå vidare här behöver du:

 • Elevens resultatblankett
 • Elevens födelsedata (år/mån/dag, de fyra sista behövs inte)
 • Den aktiveringskod som tillhör respektive prov. Den finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen.

Från knappen nedan så kommer ni över till en ingångssida för all inrapportering för nationella prov So åk 9. Där kan man göra några val:

 • För att du skall komma till rätt prov så måste du ange din aktiveringskod (respektve ämnes kod finns i Lärarinformationen och i Bedömningsanvisningen.). Systemet behöver det för att veta vilket av de olika nationella proven det gäller. Då kommer du rätt. 
 • Du kan alltid gå tillbaks och ändra din inrapportering, eller lägga till fler elever.
 • Du behöver registrera dig som ny användare och hitta på eget eget lösenord. Detta för att bara du skall komma åt dina elever. Du kan ange dina elevers namn i inrapporteringen. Denna del kommer bara du åt, den lagras inte i den totala sammanställningen. Men det gör det mycket lättare för dig om du vill gå tillbaks och ändra, skriva in fler elever eller se på resultatet. Du kan pausa och komma tillbaka senare. 

  OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

Det finns två typer av inrapporteringar:

1. Obligatorisk inrapportering:

 1. Alla elever som gör So-proven i åk 9 och är födda den 6:e, 16:e eller den 26:e i varje månad skall inrapporteras resultat per uppgift.
 2. Om du bara vill inrapportera dessa elever så gör du detta val när du får frågan.
 3. Inrapporteringen av dessa elever är mycket viktig. Dels utgör den grunden för jämförelsen i den frivilliga inrapporteringen (se nedan) och dels är det med hjälp av denna inrapportering så får vi som gör proven får reda på hur eleverna på uppgiftsnivå klarat proven. SCBs insamling gäller enbart hela prov (provbetyg), här får vi reda på enskilda uppgifter. Detta är helt avgörande för utvecklingen av bra uppgifter och prov. Och som vi också kan ge tillbaka till er i form av exempeluppgifter. Man kan inrapportera ”obligatoriska” elever i samband med en större frivillig inrapportering, se nedan.

2. Frivillig inrapportering (den frivilliga delen finns inte för religionskunskap eller historia i år):

 1. Du kan också rapportera in en hel grupp/klass (minimum 10 st). Då får du återkoppling på flera olika sätt sätt (klicka på siffrorna för att se exempel):
 2. För enskild elev: 1. Uträkning av provbetyg med delresultat. 2. Visualisering A för enskild elev.

  För grupp3 och 4: Lista på hela klassen/gruppen, med delresultat och provbetyg + på samma sida: Klassens resultat som jämförelse per förmåga/delkunskapskrav med riket. 5. Visualisering B för gruppen. 6. Utskrift av de enskilda resultaten (se pkt 1, ny knapp kommer ”Skriv alla”) kan göras med ett klick så hela klassen skrivs ut som ett häfte. 

  (Eftersom exemplen ovan är både från geografi och samhällskunskap så används både begreppen förmåga och delkunskapskrav).

 3. Om man har elever i sin grupp som tillhör den obligatoriska delen ovan, så kan man göra både den frivilliga och obligatoriska samtidigt. Man klickar bara bredvid elevens namn om den tillhör de ”obligatoriska”.
 4. Länken nedan öppnas inför proven 2020

 inrapportering_generalknapp