Bedömningsstöd i åk 6 from våren 2016

Nytt bedömningsstöd från januari 2017

Från och med våren 2016 ges inte obligatoriska nationella prov för samhällsorienterande ämnen. Istället har Skolverket, och vi provinstitutioner, tagit fram bedömningsstöd för varje So-ämne för åk 6. Detta är frivilligt att använda. Arbetet har pågått under hösten 2015 och hela 2016. Ett stort antal skolor har varit engagerade i framtagningen av materialen. Den 31 januari 2017 publicerades det nya bedömningsstödet på Skolverkets bedömningsportal.

Ett bedömningsstöd har funnits sedan 1 mars 2016

Sedan den 1 mars finns på Skolverkets Bedömningsportal  de genomförda nationella proven i åk 6 2015 i varje ämne, med bedömningsanvisningar. Någon uppgift kan ha tagits bort i förhållande till det ursprungliga provet. Det betyder att:

  • Ni kan välja att genomföra prov i ett eller flera av SO-ämnena..
  • Det är också möjligt att använda delar av de olika ämnesproven, t.ex. ett delprov eller enskilda uppgifter.
  • Möjligheterna till betygsstöd är lika stort som tidigare år, om man genomför hela provet.
  • Vi har öppnat vår mycket uppskattade rapporteringstjänst, vilket gör att ni kan få olika former av visualiseringar av era elevers resultat, och olika former av jämförelser av elevresultat Se fliken ”Inrapportering17” (som är gjord för åk 9, men man kan få samma återkoppling på bedömningsstödet som lagts ut 1 mars, och som är provet för åk 6 2015) för att se vilken information man kan få som återkoppling vid en så kallad ”frivillig inrapportering”

Vi kommer på denna flik att kontinuerligt uppdatera informationen, för att ni som vill skall kunna använda materialet i vår på bästa sätt.

För att komma in på Bedömningsportalen, måste man ha ett lösenord. Rektor beställer sådant, och fördelar dem sedan.

Länk till Skolverkets Bedömningsportal

Om man skulle vilja genomföra ett fullständiga prov med sina elever, så finns här nedan den text som var publicerad till proven i åk 6 våren 2015:

”Ämnesprovet inom So åk 6:

Tiden för genomförandet för proven i historia och geografi är 90 minuter för varje delprov.

Proven i religionskunskap och samhällskunskap har en rast för eleverna efter halva provtiden. Där är tiden 2×50 min plus en rast, pga av viss tidsåtgång för uppstart av provtillfället. Dessa olika format utvärderas genom lärarenkäten.

I ämnesprovet i historia ska eleverna läsa igenom en text innan provet dag 1 genomförs (delprov A). Detta ska göras i direkt anslutning till att eleverna genomför provet. Tidsåtgång för detta är 30 minuter. Det innebär att genomförandet av ämnesproven i historia, religionskunskap och samhällskunskap totalt kommer att ta mer än 90 minuter att genomföra. Beroende på vilket ämne varje skolenhet tilldelas kommer således den totala tidsåtgången för genomförandet av ämnesproven att variera från 90 minuter upp till lite drygt 120 minuter (historia).”

Utöver dessa uppgifter finns också information kring arbetet med provens och bedömningsstödens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

(Eftersom gruppen/proven upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd)

 

Historia åk 9 – Malmö Universitet

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet